Sprekers bij Bootcamp 'De kracht van Samenwerken' (Antwerpen)

Bootcamp 'De kracht van Samenwerken' (Antwerpen)

Over de sprekers

 1. Joris De Corte

  Joris De Corte


  Joris De Corte is licentiaat in de Politieke Wetenschappen en doctor in het Sociaal Werk. Het thema van intersectorale samenwerking op het snijvlak van zorg, welzijn, (geestelijke) gezondheid, onderwijs, wonen, werk, vrije tijd, enz. vormt al 15 jaar de rode draad in zijn academisch werk. Hij was als onderzoeker en docent zowel actief binnen het vakgebied van het sociaal werk als de bestuurskunde.

  Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten naar intersectorale samenwerking rond de aanpak van kinderarmoede, dak- en thuisloosheid, Geïntegreerd Breed Onthaal, Eén Gezin Eén Plan, Buurtgerichte Netwerken (Kind & Gezin), interprofessionele samenwerking binnen wijkgezondheidscentra, Brede Scholen met verbinding tussen onderwijs en welzijn en tenslotte ook de Intersectorale Zorgnetwerken op het snijvlak van jeugdzorg, kinderpsychiatrie en sector voor personen met een beperking.

  Hij is vandaag nog steeds als gastprofessor verbonden aan de UGent (vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek) en doceert vakken in de Masteropleiding Sociaal Werk rond de thema’s van sociaal beleid en intersectorale samenwerking. Met zijn adviesbureau ‘Over de Muur’ bouwt hij sinds begin 2022 mee aan de brug tussen wetenschap en praktijk. Hij adviseert netwerken, lokale besturen, zorgbedrijven, voorzieningen, instellingen, koepels, enz. die zich als lerende organisatie willen blijven ontwikkelen rond het thema van samenwerking.

  Over de Muur biedt vormingen op maat aan en vervult daarnaast een strategische rol als klankbord en begeleider bij de opstart of evaluatie van samenwerkingsverbanden in het brede domein van het sociaal beleid.

  Momenteel lopen er langdurige begeleidingstrajecten bij onder andere de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) voor de ondersteuning van lokale besturen in het opnemen van hun regierol en bij het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) voor het ondersteunen van de 60 eerstelijnszones in hun transitie naar organisatienetwerken.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Standaard € 500,00

Deel met anderen

Wat is een bootcamp?

Een bootcamp is een interactief traject waarin je in vijf halve dagen jouw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau tilt.

Samen met zeven andere sociale ondernemingen - uit verschillende sectoren - maak je werk van een specifieke case: je leert van experts én van elkaar, in een open en vertrouwelijke sfeer.

Intersectorale praktijkvoorbeelden inspireren je om buiten je hokje te denken. Vervolgens vertaal je deze ideeën naar een visie. Ten slotte begeleiden we je persoonlijk bij de uitwerking van deze visie, tijdens een uur extra individuele coaching.

Inschrijven?

Om een maximaal resultaat in je organisatie te garanderen, stimuleren we dat elke deelnemende sociale onderneming twee deelnemers afvaardigt. Dit is geen verplichting. Je betaalt hiervoor 500 euro (excl. btw), ook als je maar één deelnemer afvaardigt.

Schrijf in via de knop hiernaast. Twee weken voor de start ontvang je een bevestigingsmail met de agenda en praktische afspraken voor de eerste sessie.

Groeilabz is een aanbod van:

Groeilabz_logo's

Ik help je graag

Ilse Balis

Ilse Balis

Adviseur sociaal ondernemen

Stel je vraag