Over Bootcamp 'Aan de slag met impactevaluatie" (Leuven)

Bootcamp 'Aan de slag met impactevaluatie" (Leuven)

Bootcamp 'Aan de slag met impactevaluatie" (Leuven)

Volzet

Waarom deelnemen aan dit bootcamp?

In de nota aan de regering over het nieuwe kwaliteitsdecreet (Vlaamse Regering & de Vlaamse Minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin, 2022) wordt gesproken over ‘een verschuiving van het ‘kwaliteitszorgproces’ naar aandacht voor het resultaat, de impact van de zorg. Hoewel er al flink wat stappen zijn gezet en diverse praktijken met impactevaluatie aan de slag zijn gegaan, leven er toch nog heel wat vragen en onduidelijkheden op het terrein. Sociaalwerkpraktijken laten zich namelijk niet gemakkelijk vatten in eenvoudige modellen. Dit geldt evenzeer voor de evaluatie ervan.  

In dit bootcamp worden de nodige tools aangereikt om stapsgewijs een systeem of interne organisatie van impactevaluatie op te zetten en impactgericht handelen binnen de eigen organisaties te stimuleren.  

Wat kan en weet je na afloop van dit bootcamp?

 • Je hanteert een zuiver taalgebruik rond impactevaluatie. Wat is impact? Wat is het doel van impactevaluatie? Wat kunnen we met impactmeting of -evaluatie?
 • Je leert hoe je impactgericht handelen kunt stimuleren door een cultuur van evaluatief handelen te installeren.
 • Je krijgt inzicht in het belang om de participatie van verschillende betrokkenen te verzekeren, die elk hun eigen perspectief inbrengen.
 • Je krijgt concrete voorbeelden voorgeschoteld van organisaties die een impactevaluatietraject doorlopen hebben.
 • Je weet hoe je een programmatheorie kunt opstellen waarmee je de combinatie van principes en krachtlijnen praktisch kan realiseren. Op basis van de programmatheorie selecteer je vervolgens relevante indicatoren.
 • Je leert om bottom-up, via co-creatie te komen tot een gedragen en onderbouwd model om te denken over en werken aan kwaliteit van zorg

Wanneer wordt dit bootcamp een succes?

 • Jouw enthousiasme tijdens en tussen de bijeenkomsten door bepaalt de kracht van dit bootcamp: je haalt eruit wat je erin steekt.
 • Je staat (idealiter) voor een concrete uitdaging of kampt met een praktisch vraagstuk dat aansluit bij dit thema
 • Je kan en mag vanuit jouw functie kritisch meedenken over dit onderwerp.
 • Je hebt een goed zicht op het reilen en zeilen binnen je organisatie en kan achteraf de inzichten delen en implementeren.

Waar en wanneer vindt het bootcamp plaats?

Het bootcamp gaat door in Leuven, Provinciehuis Vlaams Brabant

OPGELET, de eerste sessie is een hele dag.

 • Donderdag 14/03/2024 van 09.30u tot 17.00u : kickoff moment
 • Donderdag 18/04/2024 van 09.30u - 13.00u
 • Donderdag 23/05/2024 van 09.30u - 13.00u
 • Donderdag 13/06/2024 van 09.30u - 13.00u

Docenten?

Jan Depauw, ervaren sociaal werker en gepassioneerd onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool
Els De Waele, onderzoeker en stafmedewerker bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Aanmelden

Geen tickets beschikbaar. Wil je op de reservelijst worden gezet?

Ja, zet mij op de reservelijst

Prijzen

Deelnameprijs is exclusief btw

Wat is een bootcamp?

Een bootcamp is een interactief traject waarin je in vijf halve dagen jouw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau tilt.

Samen met zeven andere sociale ondernemingen - uit verschillende sectoren - maak je werk van een specifieke case: je leert van experts én van elkaar, in een open en vertrouwelijke sfeer.

Intersectorale praktijkvoorbeelden inspireren je om buiten je hokje te denken. Vervolgens vertaal je deze ideeën naar een visie. Ten slotte begeleiden we je persoonlijk bij de uitwerking van deze visie, tijdens een uur extra individuele coaching.

Inschrijven?

Om een maximaal resultaat in je organisatie te garanderen, stimuleren we dat elke deelnemende sociale onderneming twee deelnemers afvaardigt. Dit is geen verplichting. Je betaalt hiervoor 500 euro (excl. btw), ook als je maar één deelnemer afvaardigt.

Schrijf in via de knop hiernaast. Twee weken voor de start ontvang je een bevestigingsmail met de agenda en praktische afspraken voor de eerste sessie.

Groeilabz is een aanbod van:

Groeilabz_logo's

Ik help je graag

Ilse Balis

Ilse Balis

Adviseur sociaal ondernemen

Stel je vraag