Een strategie voor je communicatie wordt steeds belangrijker, ook voor sociale ondernemingen

Een strategie voor je communicatie wordt steeds belangrijker, ook voor sociale ondernemingen

Oranje gelooft in een maatschappij waar iedereen onbeperkt kan samenleven. Daarom bieden ze een breed dienstverleningsaanbod in verschillende regio’s. Evelien De Craene en Lies Debouver zijn blij met de houvast uit de bootcamp ‘communicatiestrategie’. Want het verhaal van zo een breed aanbod helder naar de buitenwereld brengen, is een pittige uitdaging. Dankzij de gepersonaliseerde begeleiding van bootcamp-coach Kristof Windels vonden ze een leidraad om een stevige basis te leggen voor een overtuigende Oranje-communicatie. 

Evelien De Craene, coördinator communicatie en projectmedewerker: “Met de persoonsvolgende financiering is er veel veranderd en groeit de nood in sociale organisaties om je op de ‘markt’ te zetten. Dat doen we met respect voor onze waarden: integer, authentiek en telkens vanuit een correcte motivatie. Maar ook voor de autonomie van ieder team in onze decentraal georganiseerd Oranje-netwerk. Als communicatiedienst balanceren wij daarbij tussen een ‘sterk Oranje-merk uitbouwen’ en het ‘initiatief van de teams respecteren’. Door die autonomie en de samenwerking met andere organisaties, duiken geregeld nieuwe projectnamen, logo’s en merken op. Dat is een extra uitdaging in de poging om ons verhaal helder en herkenbaar voor onze doelgroep te houden. Gelukkig kregen we daarvoor opvallend veel input tijdens de bootcamp over communicatiestrategie.”

Verrijkende inzichten 

Lies Debouver, communicatiemedewerker: “Samen met de deelnemers uit andere organisaties doken we in een intensieve en verhelderende ontdekkingstocht. Om het ‘ad hoc’ werken te overstijgen en een koers voor de lange termijn aan te houden, moet je geregeld uit de ‘waan van de dag’ stappen. Kristof slaagde erin om je in dat denken mee te nemen en je te leren uitzoomen. Hij brengt zo het verhelderende perspectief van een buitenstaander binnen. Na elke sessie wandel je buiten met methodieken om concreet aan de slag te gaan. Omdat de andere deelnemers uit verschillende soorten organisaties kwamen, krijg je een leuke mix met interessante invalshoeken. Er zat wel een hoog tempo in de verschillende bootcampsessies. Daarom is het goed dat we met twee collega’s konden deelnemen. Dat helpt om snel te schakelen om de input uit de sessies uit te werken. Tegelijk is een gedragen communicatiebeleid het resultaat van verschillende collega’s die zo dicht mogelijk bij het beleid van je organisatie zitten. Ook daarover kon ik meteen met Evelien overleggen.”  

Eengemaakte veelheid 

Evelien De Craene: “Met de input van de bootcamp gingen we met een werkgroep aan de slag rond de merkenstrategie en -architectuur van Oranje. De keuzes die je daar maakt, raken de kern van je organisatie. Het is belangrijk om daarom de directie van je organisatie mee te hebben in je verhaal. Ondertussen kregen we meer helderheid in onze doelgroep, de waarden die we willen uitdragen en de verhaallijnen die we hieraan ophangen. We zijn ervan overtuigd dat dit voor een goede kapstok zal zorgen. Voor ons als communicatiedienst, maar ook voor de teams die bijvoorbeeld zelf hun sociale media verzorgen. Een helder communicatieplan dat samenhang biedt voor het geheel van ons aanbod, is dan ook onze doelstelling.” 

Work in progress 

Lies Debouver: “Het eerste deel van de bootcamp volgden we voor de zomervakantie. De andere sessies waren in het najaar. Die verspreide planning gaf ons de tijd om af te stemmen met de verschillende werkingen. Het gaat tenslotte over grote veranderingen. We willen daarom een brede gedragenheid en dat vraagt tijd. We kiezen dus niet voor de snelste weg, maar voor de meest duurzame.”  

Evelien De Craene: “We hebben onszelf geen versmachtende deadline opgelegd. Al willen we er wel de vaart inhouden. Onze website vraagt een grondige update. Hier willen we nog voor de zomer werk van maken. Tegelijk zetten we verder in op een helder communicatieplan, dat zal bijdragen aan een meer planmatige aanpak en minder ad hoc werken.”  

Over Oranje vzw 

Oranje bouwt samen met 220 medewerkers en vele vrijwilligers in verschillende regio’s van West- en Oost-Vlaanderen aan een open en toegankelijke samenleving. Voor mensen met een beperking of een ruimere ondersteuningsnood. Daarbij helpt Oranje hen altijd een stap verder, eventueel met een externe oplossing als er zelf geen specifiek aanbod is. Daarbij kijken we samen hoe die persoon ook de volgende stappen kan zetten. Voor kinderen en jongeren is er een uitgebreid vrijetijdsaanbod, zowel inclusief als handicapspecifiek. Volwassenen ondersteunen we op alle levensdomeinen: wonen, werken, ontmoeting, vrije tijd en reizen, dagactiviteiten. Stuk voor stuk op maat van de persoon zelf — zelfstandig of in groep wonen, werken of hun vrije tijd beleven. Al die oplossingen zijn lokaal verankerd in de samenleving, inclusief en vertrekkend vanuit wederkerigheid. Daardoor is de service in iedere regio anders, omdat we inspelen op wat er lokaal nodig en beschikbaar is. 

Klaar om jouw communicatie naar het volgende level te tillen? 

Schrijf je dan snel in voor het populaire bootcamp 'Communicatiestrategie' van Groeilabz!

Ontdek alle info en schrijf je in

Gerelateerde opleidingen

17 oktober 2024

Leerlab 'Communicatiestrategie' (Gent)

Leerlab communicatiestrategie.png

Communicatie met meer impact! Een sterk imago bouw je op. En dat doe je door slimme en goeie communicatie. Maar wat zeg je wanneer en hoe begin je daar eigenlijk aan?