Wat als… jouw managementrapportering zou werken als een telescoop?

Wat als… jouw managementrapportering zou werken als een telescoop?

Managers van sociale ondernemingen hebben allemaal hetzelfde doel: impact creëren voor de samenleving. Maar hoe zie je nu of je goed bezig bent? “Met een gerichte financiële rapportage maak je zowel inhoudelijk als budgettair de juiste keuzes”, zegt Erwin De bruyn van Stebo.

De algemeen directeur van de dienstverlener op vlak van wonen, werken, ondernemen, leren, samenleven en energie nam deel aan het Groeilabz-bootcamp over managementrapportering. Wat hij mee naar huis kreeg? “Een telescoop om met de juiste focus naar de cijfers te kijken én zo efficiënter je doelen te realiseren.”

Consistentie is volgens Erwin De bruyn van Stebo de sleutel voor een goed financieel rapport. Met ruim 25 jaar op de teller aan het hoofd van de Limburgse sociale onderneming, weet deze ervaringsdeskundige waar hij het over heeft. Als voorzitter van Sociare – de werkgeverskoepel voor 900 socioculturele organisaties in Vlaanderen – ziet hij tegelijk dat meer en meer collega’s worstelen met een toenemende complexiteit.

Intelligente keuzes voor duurzame groei

“Sociale ondernemingen hebben zich door de jaren heen georganiseerd in afdelingen, departementen, business units en andere entiteiten. Hierdoor kunnen we wendbaarder inspelen op de groeiende uitdagingen. Anderzijds is zo’n compartimentering pittig om financieel te managen”, verduidelijkt Erwin. “Elke deeleenheid houdt er vaak een eigen boekhouding op na, met regels die onderling moeilijk inwisselbaar zijn. In zo’n gevallen is het zaak om met werkbare tools de juiste verbanden te leggen tussen de grote hoeveelheid financiële data. Alleen zo maak je intelligente keuzes om je organisatie duurzaam te laten groeien.”

In- en uitzoomen

Voor Erwin gaf het bootcamp Managementrapportering in die zin een dieper inzicht. En dat mag je letterlijk nemen. “Tijdens de opleiding ontdekten we hoe we met een telescopische opbouw veel meer uit onze financiële informatie halen”, vertelt de algemeen directeur van Stebo, die het met een voorbeeld graag concreet maakt:

“Hoe weet je als manager van een sociale onderneming waar je verliesposten zich precies situeren? Of nog: aan de hand van welke parameters beoordeel je of een nieuw project na enkele maanden budgettair levensvatbaar is en op termijn zelfs de nodige vruchten zal afwerpen?”, vraagt Erwin zich af. “Daarvoor moet je in- en uitzoomen tussen verschillende detailniveaus.”

Het onzichtbare toch zichtbaar maken

Volgens de algemeen directeur van Stebo maakt zo’n benandering dingen zichtbaar die anders verscholen blijven. “Als het nodig is, graaf je diep en krijg je snel alle elementen die je nodig hebt om onderbouwde keuzes te maken”, verduidelijkt Erwin. “Tezelfertijd ontdek je zo wanneer je de focus best bijstelt, om gegevens vanop meer afstand te bestuderen. Daardoor leg je eenvoudiger verbanden tussen de verschillende units van je onderneming.”

“Het grote voordeel is dat je dan vlugger kosten op het spoor komt of net kan voorkomen dat je de stekker trekt uit initiatieven die op het eerste gezicht weinig rendabel lijken. Door met een goed afgesteld niveau van detail naar je cijfers te kijken, zie je in één oogopslag hoe je geld of andere middelen kan besparen en welke projecten je met een klein beetje extra investeringen net meer opbrengsten laat opleveren. Het resultaat? Een performante rapportering die doet wat ze moet doen en de slagkracht van je sociale onderneming vergroot.”

Op maat gesneden

Het bootcamp is volgens Erwin daarmee een echte aanrader voor managers van sociale ondernemingen die een goed overzicht willen houden over de afdelingen – of vertakkingen – van hun organisatie. “In een handvol sessies krijg je een gebalanceerd overzicht van methodes die je op weg zetten naar een geconsolideerd financieel verslag: van een investeringsanalyse over een langetermijnbegroting tot een groepsrapportering. En dankzij de track record van de docent zijn deze tools ook op maat gesneden van sociale ondernemingen.”

“Als bedrijfsrevisor kent docent Emiel De Smedt namelijk de interne keuken van heel wat social-profitondernemingen”, vult Erwin aan. “Dankzij de interactieve opbouw van het bootcamp inspireert hij je als deelnemer bovendien om de financiën van je eigen sociale onderneming tegen het licht te houden. De opleiding combineert op die manier meteen de theorie met het gebruik ervan in de eigen praktijk. Zo werk je met de opgedane inzichten vanaf de eerste sessie een persoonlijke case uit voor jouw organisatie, die je tussendoor ook aan elkaar presenteert. Dankzij de wisselwerking tussen kennisverwerving, -toepassing én -deling, bouw je constructief aan je eigen skills, je professionele netwerk én de toekomst van jouw sociale onderneming. Dat is winst voor vandaag én rendement voor morgen.”

Ook de juiste keuzes maken, die zowel inhoudelijk als financieel steekhouden voor jouw sociale onderneming? Schrijf je vlug in voor een opleiding van Groeilabz!

Gerelateerde opleidingen

12 maart 2024

Bootcamp 'Financieel management basis' (Antwerpen)

Financieel-management_ZT.png

-RESERVELIJST - ‘Leer financieel onderbouwde beslissingen nemen.’ Heb jij als manager of bestuurder van een sociale onderneming niet meteen een financieel-economische achtergrond? Heb je nood aan begeleiding die jou inzicht geeft in hoe je de financiële performantie van jouw onderneming kan monitoren?

14 oktober 2024

Leerlab 'Financieel management basis' (Leuven)

Leerlab financieel management.png

‘Leer financieel onderbouwde beslissingen nemen.’ Heb jij als manager of bestuurder van een sociale onderneming niet meteen een financieel-economische achtergrond? Heb je nood aan begeleiding die jou inzicht geeft in hoe je de financiële performantie van jouw onderneming kan monitoren?

15 oktober 2024

Leerlab 'Managementrapportering' (Antwerpen)

Leerlab management rapportering.png

Als directielid of financieel verantwoordelijke neem je elke dag meerdere belangrijke en complexe beslissingen. Een eenvoudig en duidelijk rapport is een must om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen en tijdig te kunnen bijsturen met oog op een evenwichtige en gezonde groei van je sociale onderneming.

17 oktober 2024

Leerlab 'Subsidiemanagement' (Gent)

Leerlab subsidiemangement.png

Projectsubsidies voor de social profit? Jazeker! Laat je inspireren en ondersteunen om geen kans onbenut te laten. Dit leerlab verhoogt de slaagkans op subsidies om jouw organisatiedoelen te bereiken.