“Verrast door het uitgesproken sociale luik van de SDG's”

“Verrast door het uitgesproken sociale luik van de SDG's”

Familiehulp is een thuiszorgorganisatie met een breed aanbod aan zorg en ondersteuning. Dagelijks helpen liefst 13.000 medewerkers hun klanten bij hen thuis.

Dat gaat van gezinszorg en huishoudelijke hulp tot poetsen (met of zonder dienstencheques) of karweihulp. Familiehulp biedt ook kraamzorg en kinderopvang aan. Met die slagkracht in gedachten, besloot Familiehulp werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame en sociale doelstellingen van de VN: de bootcamp Start-to-SDG bleek het startpunt van een boeiende tocht voor Hilde Debusseré en haar twee collega’s.

“Familiehulp is dé partner voor zorg en ondersteuning voor iedereen in Vlaanderen en Brussel”, vertelt Hilde Debusseré (manager administratief en financieel beleid). “We bieden meer dan 79.345 mensen - van uiteenlopende leeftijden - aangepaste ondersteuning. Daarbij schenken we extra aandacht aan kwetsbare groepen. Door de bootcamp te volgen, merkten we dat we daardoor eigenlijk al aan de SDG’s werkten. Dat was een openbaring, want tot dan toe zagen we duurzaamheid eigenlijk uitsluitend als ‘goed voor de ecologie’. Maar de 17 SDG’s hebben ook een uitgesproken sociaal luik. En dat maakt ze extra relevant voor Familiehulp. Daarom verankerden we die duurzaamheid in onze toekomststrategie.”

Steun vanuit alle lagen in de organisatie

Om die strategische plannen uit te tekenen en waar te maken, schreven Hilde en haar collega’s zich in voor de bootcamp Start-to-SDG van Groeilabz: “Daar kregen we de bevestiging dat we op het juiste spoor zaten. Want we hadden al verschillende projecten lopen. Door de 17 SDG’s in detail te bekijken, geraakten we echter extra geïnspireerd. En dat denkwerk leidde tot nieuwe, inspirerende projecten.”

Een greep uit deze projecten?

  • Familiehulp voorkomt papierverspilling. Door het aantal printers te beperken, moet je een eind lopen om jouw prints op te pikken. Dat helpt om vooraf na te denken of je dat papier wel echt nodig hebt.
  • Onze onderhoudsmedewerkers van de kantoren gebruiken duurzame poetsproducten.
  • In het wagenpark tref je alleen maar hybride en elektrische wagens aan. En via een carpoolvergoeding stimuleert Familiehulp medewerkers om samen te rijden.
  • Alle waterfonteinen met een plastic waterfles vervangen we door varianten met leidingwater om op plastic te besparen.
  • Grappige stickers moedigen iedereen aan om de trap te nemen in plaats van de lift.

Aanpak moderniseren

Al die uiteenlopende maatregelen hebben samen een serieuze impact. Maar tussen al deze projecten stak er toch eentje boven het maaiveld uit. “De loonadministratie digitaliseren was een enorme ommezwaai”, geeft Hilde aan. “Vroeger noteerde elke basiswerker zijn of haar activiteiten op papier. Dat verslag stuurden ze per post naar onze kantoren, waar iemand al die data overtikte in het loonsysteem. Met die tijdrovende methode braken we resoluut. Onze medewerkers krijgen nu een smartphone en registreren hun activiteiten in een gebruiksvriendelijke app. Zo besparen we gigantisch op papier, manuren en postzegels. Een dergelijke verandering kost natuurlijk veel energie, zowel bij onze basiswerkers als bij de administratieve medewerkers. Zeker omdat het systeem enkele groeipijnen kende. Maar intussen geraken we stilaan bedolven onder de positieve reacties.”

“Bij Familiehulp waren we al bezig met duurzaamheid, maar nu durven we groter dromen” — Hilde Debusseré

De volgende stap

Die eerste duurzame succesverhalen geven de burger moed. Het team van Hilde is dan ook vastbesloten om in de toekomst verdere stappen te zetten: “De komende periode focussen we ons op onze 120 gebouwen. Door bijvoorbeeld neerslag op te vangen, kunnen we regenwater hergebruiken voor de toiletten en het tuinonderhoud. Het energieverbruik wordt grondig bekeken en tegelijk passen we de principes van de circulaire economie toe. Door onze afvalberg te analyseren, willen we nog slimmer recycleren. Zo maken we afspraken met organisaties die oud kantoormeubilair, verouderd ICT-materiaal of gebruikte printertoners een tweede leven geven.”

Extra aandacht voor armoedebestrijding

Hilde is blij dat haar visie op duurzaamheid tijdens de bootcamp breder werd. “Naast het duurzame aspect, beseffen we dat ook onze sociale impact groot kan zijn. De SDG over armoede geeft een extra dimensie aan onze sociale doelstellingen. Zo hebben we oplossingen uitgewerkt om discreet hulp te bieden aan klanten die in armoede leven of met grote schulden kampen. Daarvoor werken we samen met MyTrustO, een dienstverlening die zich focust op ethisch verantwoord invorderen van schulden en bemiddelen met leveranciers. Zo willen we die klanten mee op weg helpen om hun leven weer op de rails te krijgen.”

Bootcamp bevestigt en daagt uit

Hilde is blij dat ze de bootcamp Start-to-SDG samen met haar collega’s Stéphanie Bonnave en Natascha Katnik volgde: Met drie hoor je meer dan met één. En nadien konden we samen brainstormen en elkaar inspireren. Tijdens corona verliepen vier van de vijf sessies van de bootcamp via Teams. De laatste sessie hebben we bewust verplaatst, om toch een keer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Op zo’n moment merk je meteen dat er zich spontane gesprekken tussen de deelnemers ontspinnen. Omdat we contactgegevens uitwisselden, kunnen we nu nog altijd van gedachten wisselen. Zowel met de andere deelnemers als met de begeleiders van Cifal. Dat helpt om te blijven dromen over duurzaamheid.”

Kom meer te weten over het aanbod van Groeilabz.

Gerelateerde opleidingen

8 oktober 2024

Groeilab 'Klimaatverantwoord ondernemen bij Maatwerkbedrijven' (Antwerpen)

Groeilab maatwerkbedrijven.png

Boost jouw duurzame strategie! Laat je begeleiden bij het in kaart brengen van je grootste milieu-impact, maatregelen door te voeren die effectieve impact hebben, en advies te krijgen over de voordelen als je inzet op milieuvriendelijke technologieën.

8 oktober 2024

Groeilab 'Klimaatverantwoord ondernemen bij Ambulante zorg' (Antwerpen)

Groeilab ambulante zorg.png

Boost jouw duurzame strategie! Laat je begeleiden bij het in kaart brengen van je grootste milieu-impact, maatregelen door te voeren die effectieve impact hebben, en advies te krijgen over de voordelen als je inzet op milieuvriendelijke technologieën.

8 oktober 2024

Groeilab 'Klimaatverantwoord ondernemen bij Residentiële zorg' (Antwerpen)

Groeilab residentiële zorg.png

Boost jouw duurzame strategie! Laat je begeleiden bij het in kaart brengen van je grootste milieu-impact, maatregelen door te voeren die effectieve impact hebben, en advies te krijgen over de voordelen als je inzet op milieuvriendelijke technologieën.

5 december 2024

Inspiratielab 'Impact governance' (Leuven)

Inspiratielab impact governance.png

Boost jouw duurzame strategie! Sociale ondernemers als alchemisten voor een betere wereld. Marleen Denef gaat aan de slag met een uitdagende vraag: hoe dragen sociale ondernemers (nog meer) bij tot een betere wereld?